Δ-9-TETRAHYDROCANNABINOL(SATIVEX) FOR THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS SPASTICITY : EVALUATION OF EFFECTIVENESS AND SAFETY

Δ-9-TETRAHYDROCANNABINOL(SATIVEX) FOR THE TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS SPASTICITY : EVALUATION OF EFFECTIVENESS AND SAFETY